our logo

כשחינוך וטכנולוגיה נפגשים

דברו איתנו
hands together
a girl in a youth movement building

"המטה קיצר תהליכים - הוריד את זמן ההמתנה לעדכון נוכחות בחצי, שיפר את היכולת להפיק מידע קריטי בשניות, והפך את המידע להרבה יותר חסוי ופרטי. פינה את הצוות להתעסק בחניכים עצמם" - קטיה נובק וגלעד מנטל, תנועת השומר הצעיר

המטה

תוכנה לרישום נוכחות למכינות, תנועות נוער ובתי ספר

תערוכת אנילביץ'

תערוכה וירטואלית למכון השואה מורשת

המרד בהכחדה ישראל

אתר תדמית לתנועת המרד בהכחדה ישראל

מכינת חביבה

אפליקציית ניהול המידע לחניכי המכינה הקדם צבאית ע"ש חביבה רייק

המסלולים

אתר תדמית למסלולי שנת השירות של תנועת השומר הצעיר

ארכיון תנועת הבוגרים של השומר הצעיר

תוכנת ארכיון לשימור ידע וניהול צוותי עבודה

click to scroll to top of page